Als je behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek, jouw mogelijkheden met mij wil bespreken, of als je vragen hebt, neem dan gerust contact met mij op.


Icons_blauwerand_2e_lading-kaartEdwin Boekestijn
Drogerij 110
2635 GN  Den Hoorn (Zuid-Holland)
06-42074507
info@edwinboekestijn.nl

KvK-nummer: 61752487
btw-id: NL002025058B75

Coachlocaties

Business Center Stephenson Zoetermeer

De coaching & begeleiding in de omgeving van Den Hoorn (Zuid-Holland) vindt plaats in Business Center Stephenson op de Stephensonstraat 45 in Zoetermeer.

Praktijk Driebergen-Rijsenburg

Twee dagen in de week coach ik in Kinderpraktijk Margriet. Deze praktijk is gevestigd in het Gezondheidscentrum De Bosrand,
Arnhemse Bovenweg 285-S, 3971 MH, Driebergen-Rijsenburg.

Op beide locaties ben je van harte welkom.

Tarieven

Coaching Particulieren
€ 95,- per uur

Coaching Bedrijven
€ 125,- per uur (exclusief BTW)

Voor coaching op locatie 10 km buiten Den Hoorn (Zuid-Holland) reken ik: € 0,45 per km.
Voor coaching in Business Center Stephenson en in de praktijk in Driebergen-Rijsenburg reken ik geen reiskosten.

Een gemaakte afspraak kan kosteloos 24 uur van te voren gewijzigd worden.

Schermafbeelding 2015-02-19 om 10.33.29Als je leven een bus zou zijn: op welke plek in de bus neem jij dan plaats? Schermafbeelding 2015-02-19 om 10.33.44

Je kan ook via het onderstaande formulier contact met mij opnemen:

  Je naam (verplicht)

  Je email (verplicht)

  Onderwerp

  Je bericht

  UW PRIVACY

  Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als uw coach/therapeut/trainer, een dossier aanleg. Uw dossier bevat uw persoonsgegevens die u zelf aan mij heeft verstrekt, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de voortgang in de begeleiding.
  Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener of een instantie.
  Ik zal uw privacy zoveel mogelijk waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  – zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  – er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
  – als uw coach/therapeut/trainer als enige toegang heb tot de gegevens in uw dossier.

  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

  De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  – om andere zorgverleners/instanties te informeren, bijvoorbeeld als de coaching/therapie/training is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere begeleider, dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
  – voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
  – of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens collegiaal overleg in het kader van mijn eigen ontwikkeling (intervisie en supervisie).

  Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
  Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
  De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet wordt vereist 15 jaar bewaard.