Mijn naam is Edwin Boekestijn en bij mij kun je terecht voor coaching en training met als specialisatie traumaverwerking Interactieve Zelf-Resonantie (IZR), systemisch werk, NLP en ADHD/ADD.

Ik coach en train vanuit mijn hart, met mijn gevoel en mijn kennis. Het is mijn passie om je zodanig te begeleiden, dat je weer dichterbij jezelf komt en je vol zelfvertrouwen in het leven kan staan.

Al jaren ben ik gefascineerd door de mens, zijn gedrag en wat daar aan ten grondslag ligt. Zo is NLP op mijn pad gekomen en ben ik na mijn ADHD/ADD coachopleiding als coach en trainer aan het werk gegaan. Door mijzelf te blijven ontwikkelen heb ik mij verder gespecialiseerd in systemisch werk en traumaverwerking Interactieve Zelf-Resonantie (IZR).
Mijn aanpak kenmerkt zich door echt te luisteren en aan te voelen wat er in het moment bij jou speelt en waar jij behoefte aan hebt. Samen gaan we op onderzoek naar een inzicht, een nieuwe ervaring of naar heling van oude pijn. Veiligheid, vertrouwen en zorgvuldigheid zijn daarbij heel belangrijk voor mij.

Naast de genoemde specialisaties ben ik ook actief als coach voor jongeren.
Voor Spirit4you coach en begeleid ik bij het coachingsproject MBO4YOU kwetsbare leerlingen vanaf het laatste halfjaar van het VMBO tot en met het gehele eerste jaar van het MBO.
Voor Centrum 16∙22 voer ik intake-, sollicitatie- en toekomstgesprekken met VMBO en Praktijkonderwijs leerlingen.

Ook werk ik samen met Margriet Schouten van Kinderpraktijk Margriet in Driebergen-Rijsenburg. In en voor deze praktijk coach en begeleid ik ouders en jongeren.

In mijn vrije tijd ben ik sportief; zo doe ik aan yoga en maak ik regelmatig wandel- en fietstochten. Ook houd ik ervan om muziek te luisteren, met familie en vrienden ergens een hapje te eten en mooie gesprekken te voeren, boeken te lezen, films en tv te kijken. Hierbij gaat mijn interesse vooral uit naar de drijfveren van de mens; wie zijn ze, wat doen ze en hoe is het zo gekomen?

Natuurlijk blijf ik mij verder ontwikkelen. De nieuwe inzichten en oefeningen blijf ik inzetten in mijn coaching, begeleiding en training.
Je bent welkom, dus neem gerust contact met mij op!

Een overzicht van de door mij gevolgde opleidingen en trainingen:

Interactieve Zelf-Resonantie (IZR) op basis van Meergenerationele Pschychotraumatologie
De theorie en werkwijze van het werken met Interactieve Zelf-Resonantie (IZR), die zijn oorsprong vindt in een door dr. Franz Ruppert ontwikkelde psychotraumatologie (IoPT), waarin het ‘opstellen van het verlangen’, het onderscheiden van eigen gevoelens van die van de vorige generaties en het integreren van afgesplitste persoonlijkheidsdelen centraal staan.
Het driedelig traumamodel van dr. Franz Ruppert als het basismodel van deze methode: traumadelen, overlevingsdelen en gezonde delen. Er wordt gekeken naar trauma, psychotrauma (=psychische verwonding) en hechting. Er wordt gewerkt met de ‘de zin van het verlangen – woord voor woord’.
Specialisaties: verliestrauma en rouw, partnerrelaties, dader-slachtofferdynamieken, seksueel trauma, eetstoornissen, verslavingen, depressie, angst, schuld en schaamte, borderline, narcisme, psychose.

De levende erfenis van trauma transformeren: toepassing in de therapeutische praktijk (Janina Fisher, klinisch psycholoog, PhD)
Traumatiserende gebeurtenissen zijn pijnlijke ervaringen. Terwijl ‘gewone’ ervaringen een begin en eind kennen, voelt een traumatische ervaring aan alsof deze nooit voorbijgaat. Janina legt uit waarom trauma zorgt voor een ‘levende erfenis’ van symptomen en hoe je als therapeut cliënten kunt helpen om ze tot rust te brengen. Dan kunnen de traumatische ervaringen verwerkt worden en kunnen cliënten zich weer levendig gaan voelen in het hier-en-nu.

Traumasporen – Het herstel van lichaam, brein en geest na overweldigende ervaringen (prof. dr. Bessel van der Kolk)
Onderwerpen: Ontwikkelingstrauma / intergenerationeel trauma, Neurowetenschap & trauma, Stabilisatie: neurofeedback, yoga, ademhaling, beweging en andere behandelingen, Traumaverwerking.

From Womb To World (Anna Verwaal; geboorteconsulente, docent lactatiekunde & primaire periode en verpleegkundige met moeder-kindspecialisatie)
Er zijn veel invloeden van de conceptie, prenatale periode en de geboorte ervaring die een rol kunnen spelen in jouw latere leven. Meer weten over wat je hebt meegemaakt in deze vroege pre-verbale periode is heel behulpzaam. Onderwerpen:
• Wat pre- en perinatale psychologie heeft ontdekt over het cellulaire geheugen van zaadcel & eicel, de innesteling & zwangerschapsontdekking ect.
• De emotionele ervaringen van de conceptie, prenatale periode en de langdurige effecten hiervan op latere leeftijd: ongewenste zwangerschap, kunstmatige inseminatie, eerdere miskraam, alleengeboren tweeling, maternale depressie, stress, angst, verlies of ziekte, adoptie, surrogatie ect.
• Hoe signaleer je imprints, angsten en trauma’s die te maken hebben met medische handelingen en het geboorteproces zelf; ingeleide bevalling, keizersnee, epiduraal, premature geboorte, couveuse verblijf etc.

Traumatherapeut Essentials en Professional
Het herkennen van de basisreactiepatronen van trauma en het aanleren van de stappen in traumahealing. Trauma zit vast in het lichaam, in het geheugen van de lichaamscellen. Het lichaam heeft behoefte aan nieuwe veiligheid, helende houdingen en voedende patronen.

Het Weerbare Kind (Maggie Kline)
Lichaamsgerichte traumatherapie bij kinderen.

Systemisch Werk met Familieopstellingen
Bij systemisch werk wordt er gekeken naar feiten, energie en orde. Binnen deze orde is het van belang dat iedereen recht heeft op een plek in het gezin, dat er een balans is in het geven en nemen en dat er een volgorde in het gezin bestaat. Een onderdeel van systemisch werk is een familieopstelling. Bij een familieopstelling zet je jouw innerlijk beeld van het gezin voor je neer in de ruimte. Systemisch werk met familieopstellingen heeft als doel om de liefde weer te laten stromen in het gezin.

Kindercoach: Specialisatie Familieopstellingen voor Kinderen, Jongeren en het Gezin (Ingrid Dykstra)
Bekijken van het gedrag van kinderen vanuit systemisch perspectief met als doel de balans terug te brengen voor het kind en het gezin. Door Ingrid Dykstra (een zeer ervaren en gerenommeerd systemisch gezins- en familietherapeut) ben ik opgeleid in het begeleiden van een familieopstelling, waarbij ouders een zorgvraag over hun kind inbrengen.
Tevens heb ik diverse keren de seminars Kind in Balans en Kind en Gezin in Evenwicht gevolgd ter bevordering van mijn deskundigheid in het systemisch werken met kinderen en gezinnen.

Systemische Kijk op Gezondheid en Ziekte (Stephan Hausner)
Stephan Hausner is gespecialiseerd in systeemopstellingen met ziekten en aanhoudende symptomen en gebruikt opstellingen als methode om de verbanden aan het licht te brengen.

Persoonlijk Leiderschap – Overdracht (Wibe Veenbaas)
Door het ontdekken van onze persoonlijke leiderschapsthema’s leren we te dienen en zijn we geen redder maar een leermeester in het werken met kinderen.

De Hechtingspuzzel (Neufeld Institute)
Over hechting en de hiërarchie van hechting, gehecht raken: zes fasen, het verband tussen hechting en ontwikkeling, verlegenheid en concurrerende hechting, het verwijderingscomplex: oorzaak van angst en agressie, onthechting en genezing door hechting.

Taal van het Lichaam (Lichaamswerk)
Hoe vertellen jouw hoofd en jouw lichaam je, wat je nodig hebt? De werking van het brein, het lichaam, het zenuwstelsel, traumawerk en zelfregulatie.

ADHD/ADD Coachopleiding
Coachen en begeleiden van mensen met ADHD/ADD door te kijken naar de kwaliteiten en de talenten en er vanuit te gaan wat er wel mogelijk is.

Oplossingsgericht Werken met Kinderen en Jongeren
Niet het probleem, maar de oplossing is het uitgangspunt. Als iets niet werkt, doe dan wat anders. Als iets werkt, pas het dan vaker toe.

Schermafbeelding 2015-02-19 om 10.33.29Hoe kun je communiceren met een ander, als je niet weet hoe je met jezelf communiceert? Schermafbeelding 2015-02-19 om 10.33.44

NLP Practitioner + NLP Master Practitioner (Neuro Linguïstisch Programmeren)
NLP leert je om succesvol met de ander te communiceren en maakt je zichtbaar hoe je met jezelf communiceert. NLP is het bewust maken van onbewuste processen; je komt er achter hoe je de dingen doet, zoals je ze doet. Wat is je strategie en hoe kun je deze veranderen? Als je dit eenmaal van je zelf weet, dan ontstaat de mogelijkheid om ander gedrag te gaan vertonen. En hoe fijn is het, als je zelf invloed hebt op je stemming?

Rationele Emotieve Therapie (RET)
Het zijn niet de dingen zelf die ons verstoren, maar onze gedachten over de dingen. De manier waarop je tegen de gebeurtenissen in je leven aankijkt, bepaalt hoe jij je voelt en je gedraagt.

Schermafbeelding 2015-02-19 om 10.33.29Niets is goed of slecht, alleen ons denken maakt het zo Schermafbeelding 2015-02-19 om 10.33.44